Мэдээ, мэдэлэл

Улсын төрөлжсөн олимпиад-2024… II давааны дүн..

ЦЭНХЭР өнгөтэй нь дүн нь гарсан болно. № Явагдсан огноо Багийн урьдчилсан дүн Төрлийн дүн Дүнг мэдээлсэн өдөр, цаг 1. 1 сарын 26 Математик 5-р анги   6-р анги   7-р анги   8-р анги   9-р анги  1/26   17:15 10-р анги   11-р анги   12-р...

Улсын төрөлжсөн олимпиад-2024.. Танхимын хуваарь

Олимпиадад оролцогчдийн танхимын хуваарь танилцуулж байна. Суудлын дугаарыг танхимд орж сугалаагаар шийдвэрлэнэ. МАТЕМАТИК      МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ    ФИЗИК    ХИМИ      БИОЛОГИ   ...

Улсын төрөлжсөн олимпиад-2024.. II давааны бүртгэл дууслаа..

Бүртгэлийг 2024 оны 01 сарын 17-ны 8.00 цагаас эхэлж, 01 сарын 19-ний өдрийн 14.00 цаг хүртэл хийлээ. ОРОЛЦОГЧДЫН НЭРС.. ТУЛГАЛТ  ХИЙХ:         ...

Улсын төрөлжсөн олимпиад-2024.. 2-ын давааны бүртгэл

Мэдээлэл оруулах хугацаа: 2024 оны 01 сарын 17-ны 8.00 цагт нээгдэж, 01 сарын 19-ний өдрийн 14.00 цагт хаагдана. Бүртгэлийн хугацаа сунгахгүй. Мандатыг 01 сарын 22,23-ны...

ЭЕШ-2024.. онлайн сорил-2… материал түлхүүрийн хамт

2024 оны 1 сарын 13,14-ны өдрүүдэд явагдсан ОНЛАЙН СОРИЛ-2 материалтай танилцана уу. МАТЕМАТИК    МОНГОЛ ХЭЛ    НИЙГМИЙН УХААН     АНГЛИ ХЭЛ     ОРОС ХЭЛ ГАЗАРЗҮЙ ...

ЭЕШ-2024.. ОНЛАЙН СОРИЛ-2

Дорнод аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчид сонгосон хичээлээр өгөх ба аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн тухайн  мэргэжлийн багш нар бүгд хамрагдана. 9...

ГАРААНЫ ҮНЭЛГЭЭ-2024.. дүн

ЭЕШ-2024 бэлтгэл ажлын хүрээнд зохион байгуулсан ГАРААНЫ ҮНЭЛГЭЭ сорилын дүн. МАТЕМАТИК     МОНГОЛ ХЭЛ    НИЙГМИЙН УХААН     АНГЛИ ХЭЛ    ОРОС ХЭЛ ГАЗАРЗҮЙ     ...

ГАРААНЫ ҮНЭЛГЭЭ-2024 материал түлхүүрийн хамт

ЭЕШ-2024 бэлтгэл ажлын хүрээнд 2023 оны 12 сарын 16,17-нд явагдсан ГАРААНЫ ҮНЭЛГЭЭ сорилгын материал, түлхүүрийн хамт танилцуулж байна. Тухайн хичээл дээр дарж pdf хэлбэрээр...

ЭЕШ-2024 Онлайн сорил-1

Сорилд гэрээсээ онлайнаар холбогдон хамрагдана. www.dornodedu.mn сайт дээрээс ЭЕШ-2024  Онлайн сорил-1 дээрээс тухайн судлагдхууны сорил явагдах цагт оролцоно. № Судлагдхуун өдөр Цаг Төлөв 1 Математик 11 сарын 18 10.00-11.40 ДҮН ГАРСАН 2 Газарзүй 12.00-13.20 ДҮН ГАРСАН 3 Монгол хэл 14.00-15.20 ДҮН ГАРСАН 4 Биологи 16.00-17.20 ДҮН...

ЕБС

СӨБ