Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөх УЛСЫН ШАЛГАЛТ 6 сарын 5-8-ны өдрүүдэд явагдана.