ЭЕШ-2023.. ОНЛАЙН СОРИЛ-2

Хугацаа: 2023 оны 2 сарын 4,5-ны өдрүүд

Хэлбэр: Сорилд гэрээсээ гар утас, суурин болон зөөврийн компьютер, таблетын аль нэгийг ашиглан онлайнаар холбогдон хамрагдана. www.dornodedu.mn сайт дээрээс ЭЕШ-2023  Онлайн сорил-2 дээрээс тухайн судлагдхууны сорил явагдах цагт оролцоно.

Онооны жагсаалт: Судлагдхуун бүрээр дүнг сургууль, регистрийн дугаарын сүүлийн 6 тэмдэгтээр шалгалт дууссанаас хойш 3 цагийн дотор www.dornodedu.mn сайт дээр мэдээлнэ.

Судлагдхуун өдөр Эхлэх дуусах цаг ТӨЛӨВ
1 Математик 2 сарын 4

Бямба гариг

10.00-11.40 дүн гарсан
2 Газарзүй 12.00-13.20 дүн гарсан
3 Монгол хэл 14.00-15.20 дүн гарсан
4 Биологи 16.00-17.20 дүн гарсан
5 Монголын түүх 18.00-19.20 дүн гарсан
6 Физик 2 сарын 5

Ням гариг

10.00-11.40 дүн гарсан
7 Хими 12.00-13.40 дүн гарсан
8 Англи хэл 14.00-15.20 дүн гарсан
9 Нийгмийн ухаан 16.00-17.20 дүн гарсан
10 Орос хэл 18.00-19.20 дүн гарсан