Олон улсын ЛОГИК ПАЗЗЛЫН УРАЛДААНЫ ДҮН

ЛОГИК ПАЗЗЛЫН уралдааны I шат 4 сарын 8-ны өдрийн 10.00 цагаас 12.45 цагт Хэрлэн сумын 8-р сургууль дээр явагдлаа. Уралдааны материалыг сургууль бүрийн бүртгэл математикийн ЗАН-ийн төлөөлөгчид 13.30-16.30 цагт бүх хариултыг компьютерт шивэн, харилцан солилцож тулгалт хийж дүнгээ гаргалаа.

ДҮН:

4-5 анги      6-7 анги       8-9 анги      10-12 анги

Жич: Шагналыг багийн ахлагчаар дамжуулан  сургууль дээрээ гардуулна.