Дунд ангийн улсын болон анги дэвших шалгалтын материал

2022-2023 оны хичээлийн эцсийн АХЛАХ ангийн улсын болон анги дэвших шалгалтын сэдэв болон дүнгийн нэгтгэлийг доорхи линкээр татаж авна.

6-р анги:  Математик , Монгол хэл , Сонгох

7-р анги:  Математик , Монгол хэл , Сонгох

8-р анги:  Математик , Монгол хэл , Сонгох

9-р анги:  Математик , Монгол хэл , Нийгмийн ухаан , Байгалийн ухаан , Англи хэл, Орос хэл