Дорнод багш-2023 болзолт уралдааны III шатны санал асуулга

ДОРНОДЫН БАГШ-2023 болзолт уралдааны III шатанд шалгаран оролцож буй багш нарын тайлантай танилцан 2023 оны 09 сарын 11-15-ны өдрүүдэд санал асуулгыг нээлттэй зохион байгуулж байна. Идэвхтэй оролцоно уу.

ВИДЕО ТАНИЛЦУУЛГА:

 1. Хан-Уул сургуулийн бага ангийн багш Э.Азжаргал
 2. 8-р сургуулийн бага ангийн багш Б.Батдулам
 3. Баяндун сумын сургуулийн бага ангийн багш Д.Батчимэг
 4. Хан-Уул цогцолбор сургуулийн бага ангийн багш Д.Даваасүрэн
 5. 12-р сургуулийн бага ангийн багш Ж.Дарьханд
 6. Шинэ хөгжил цогболбор сургуулийн багш Э.Нарантунгалаг
 7. 12-р сургуулийн бага ангийн Б.Түмэнжаргал
 8. 5-р сургуулийн бага ангийн багш Ч.Ууганцэцэг 

Жич: Бичлэгтэй холбогдуулан хамгийн сайн бүтээлч ажил хийсэн багшид саналаа өгнө үү. / Зөвхөн нэг багшид нэг л удаа саналаа өгөх боломжтой./

PDF хэлбэрийн тайлан:

 1. Хан-Уул сургуулийн бага ангийн багш Э.Азжаргал
 2. 8-р сургуулийн бага ангийн багш Б.Батдулам
 3. Баяндун сумын сургуулийн бага ангийн багш Д.Батчимэг
 4. Хан-Уул цогцолбор сургуулийн бага ангийн багш Д.Даваасүрэн
 5. 12-р сургуулийн бага ангийн багш Ж.Дарьханд
 6. Шинэ хөгжил цогболбор сургуулийн багш Э.Нарантунгалаг
 7. 12-р сургуулийн бага ангийн Б.Түмэнжаргал
 8. 5-р сургуулийн бага ангийн багш Ч.Ууганцэцэг