ТҮРГЭН БОДОЛТ-2023 онлайн уралдаан

Улз сав нутгийн математикийн 30 дугаар олимпиадаас эхлэн ТҮРГЭН БОДОЛТ онлайн уралдааныг зохион байгуулснаар сурагчдын математик сэтгэлгээг хөгжүүлэх, онлайнаар суралцах боломжид нэмэр болсон.

УРАЛДААНД ОРОЛЦОХ: /9 сарын 16-ны 13.00 цаг хүртэл явагдаад дууссан./

БАГА АНГИ /3-5 анги/     ДУНД АНГИ /6-9 анги/   АХЛАХ АНГИ /10-12 анги/

ОНООНЫ ЖАГСААЛТ: /9 сарын 16-ны 15.00 цагт идэвхжсэн/

3-р анги       4-р анги          5-р анги        6-р анги           7-р анги 

8-р анги      9-р анги          10-р анги      11-р анги        12-р анги

УРАЛДААНЫ МАТЕРИАЛ:   /9 сарын 16-ны 14.00 цагт идэвхжсэн/

монгол хэлээр:    БАГА АНГИ        ДУНД АНГИ          АХЛАХ АНГИ

англи хэлээр:      БАГА АНГИ       ДУНД АНГИ           АХЛАХ АНГИ

МАТЕРИАЛЫН АНАЛИЗ:  / танилцуулах хугацаа дууссан./

                                    БАГА АНГИ     ДУНД АНГИ    АХЛАХ АНГИ