Зөвлөх багш Б.Гантөмөрийн нэрэмжит ГЕОМЕТРИЙН ОЛИМПИАД

Монгол Улсын Зөвлөх багш Б.Гантөмөрийн нэрэмжит ГЕОМЕТРИЙН ОЛИМПИАД 2023 оны 9 сарын 23-ны өдөр Хэрлэн сумын 12 дугаар сургууль дээр явагдав.

СУУДЛЫН ХУВААРЬ:

ДҮН, ОНООНЫ ЖАГСААЛТ:

7-р анги          8-р анги            9-р анги           Бага ангийн багш

10-р анги       11-р анги          12-р анги          Математикийн багш

МАТЕРИАЛТАЙ ТАНИЛЦАХ