Улз сав нутгийн математикийн XXXII олимпиад

Улз сав нутгийн математикийн XXXII олимпиадыг 2023 оны 10 сарын 14-ний өдөр Баяндун сумын Д.Цэвэгмидийн нэрэмжит сургууль АБТА Цэрэндоржийн Батболдын нэрэмжит болгон зохион байгуулав.

ДҮН:    7-р анги          8-р анги                    9-р анги      10-р анги      11-р анги

           12-р анги        Бага ангийн багш       Математикийн багш        Багийн дүн

Олимпиадын материалтай танилцана уу