Нүүр Олимпиад уралдаан Зүүн бүсийн физикийн олимпиад

Зүүн бүсийн физикийн олимпиад