Нүүр Олимпиад уралдаан Улсын төрөлжсөн олимпиад 2-ын даваа

Улсын төрөлжсөн олимпиад 2-ын даваа